1. האתר האישי של אורלי כרמי (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המכיל את פרסום ספרה של אורלי כרמי במדיה הדיגיטלית ובאמצעי התקשורת בישראל. בנוסף, האתר מנהל חנות וירטואלית של ספרה של אורלי כרמי. האתר הינו בבעלותה הבלעדית של אורלי כרמי.

 2. רשאי לבצע רכישה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע"י הבנקים בישראל. לרכישות מחו"ל יש לפנות באופן אישי לקבלת הצעה ומשלוח.

 3. בעת ביצוע רכישה באתר יידרש הרוכש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום. הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו באתר מאובטח. וייעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות של האתר.

 4. המחירים באתר כוללים מע"מ.

 5. אריזת המוצרים והעברתה למשלוח יבוצע עד 5 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת בעלי האתר. זמני המשלוח משתנים בין אזורי הארץ, לפי קווי החלוקה..

 6. במקרה שהמוצר הגיע פגום, או במקרה שהמשלוח אבד (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 ימי עסקים ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות).

 7. יצירת קשר:  למייל: feeloror@gmail.com

 8. החזרות: ניתן להחזיר מוצר עד 14 ימי עסקים, מיום קבלת המוצר. המוצר צריך להיות סגור בעטיפתו המקורית, וכשהוא במצב חדש ונקי לחלוטין, ולא נעשה בו שימוש. להחזרות, יש לשלוח מייל לאתר עם סיבת ההחזרה, ולשלוח את המוצר בדואר רשום לכתובת שתצוין במענה למייל שיתקבל. זיכוי יעשה לאחר שהמוצר יחזור אלינו, בניכוי דמי המשלוח ו5% דמי ביטול. 

 9. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו.

 10. אורלי כרמי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה לא תתקבל במערכת מסיבה כלשהי ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

 11. אורלי כרמי לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הרוכש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אורלי כרמי ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו,
  ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה,
  ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים
  ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר,
  רשאית אורלי כרמי להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 13. אורלי כרמי שומרת על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.