tyIjJZ3dFt.jpg

פרסום במדיה

מאקו 29.07.2021

הייתי אכלנית כפייתית. ככה נגמלתי

"לא הייתי אנורקסית, לא הייתי בולמית. הייתי אכלנית כפייתית. אינני יודעת מה קשה יותר. אני יודעת שאצלי זה היה נורא": אורלי כרמי עבדה 33 שנה בבנק, ובמקביל ניהלה חיים סודיים של התמכרות לאוכל. היא הייתה משועבדת לרעב שלא ידע שובע, עד שהבינה שהתשובה בכלל לא נמצאת בדיאטה – אלא בתוכה פנימה

מאקו

לאישה 19.07.2021

אורלי כרמי רזיתי לאישה